Applying AutoCAD 2006 (Record no. 2892)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00945nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105450.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0078738377
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120105b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 620.002
Chỉ số ấn phẩm A109L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Wohlers, Terry T.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Applying AutoCAD 2006
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York...
Tên nhà xuất bản, phát hành Glencoe/McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xx, 780p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 26 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... App.: p. 745-755. - Ind.: p. 766-780
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Applying AutoCAD 2006 is a comprehensive, basic CAD textbook providing step-by-step instruction for new users of the AutoCAD computer-aided drafting and design, version 2006. Applying AutoCAD 2006 is a major revision to accommodate the changes in AutoCAD 2006 software.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đồ họa máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ thuật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm Autocad
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ứng dụng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.002 A109L NV.0002470 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha