Rural progress, rural decay (Biểu ghi số 2926)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01424nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105450.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 156549170X
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1565491718
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101208b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 307.1
Chỉ số ấn phẩm R500R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Rural progress, rural decay
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) neoliberal adjustment policies and local initiatives
Thông tin trách nhiệm edited by Liisa L. North and John D. Cameron
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Bloomfield, CT
Tên nhà xuất bản, phát hành Kumarian Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xv, 268 p.
Khổ 23 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 227-248) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp các bài viết nghiên cứu khái quát về sự phát triển cũng như những mặt yếu ở nông thôn một số nước trên thế giới. Phân tích sự phát triển và các chính sách nhằm đổi mới nông thôn ở Ecuador và tác động của các chính sách. Nghiên cứu một số vấn đề xung đột, bạo lực về quyền đất đai và con người ở Ecuador
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Non-governmental organizations
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Non-governmental organizations
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Rural development
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Rural development
Phân mục địa lý Ecuador.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Structural adjustment
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính sách
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nông thôn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Cameron, John D.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng North, Liisa.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Không cho mượn
Kho ngoại văn2014-09-04Sẵn sàng2014-09-04307.1 R500R Đại học Thăng LongSách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04NV.0000421Đại học Thăng LongCho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L