Làm kế toán với Excel 2003 & 2007 (Record no. 2973)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01092nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105450.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 35000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120221b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.5
Chỉ số ấn phẩm L104K
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Thanh Hải
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Làm kế toán với Excel 2003 & 2007
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa Thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 282tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tìm hiểu bảng tính, giao diện của Excel, lưu trữ bảng tính … Thao tác với bảng tính excel, xử lý chỉnh sửa dữ liệu, sắp xếp lọc dữ liệu, hình ảnh biểu đồ trong Excel 2003, 2007. Tìm hiểu một số hàm tài chính trong Excel, làm kế toán trong Excel 2003, 2007: kế toán doanh nghiệp, kế toán hàng tồn kho, bán hàng, tiền lương, tài sản cố định, tiền mặt, ngân hàng...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bảng tính Excel
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kế toán doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học ứng dụng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 35000.00   005.5 L104K KM.0005959 04/09/2014 70000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 35000.00   005.5 L104K KM.0005960 04/09/2014 70000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha