Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty (Record no. 3041)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01376nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105451.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111123b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 174
Chỉ số ấn phẩm GI-108T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Mạnh Quân
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 395tr.
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ, bảng
Khổ 24cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị Kinh doanh
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 393-395
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày những vấn đề lí luận về đạo đức kinh doanh và đạo đức trong kinh doanh. Các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh và vận dụng trong quản lý, xây dựng phát triển văn hoá công ty, đồng thời giới thiệu một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh. Biểu trưng, các mô hình và các nhân tố ảnh hưởng của văn hoá công ty
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát đạo đức
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát văn hóa
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 7 1 174 GI-108T KM.0004591 21/10/2016 07/10/2016 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 12   174 GI-108T KM.0004592 04/06/2019 28/05/2019 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 13 1 174 GI-108T KM.0004593 22/05/2017 13/05/2017 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 6   174 GI-108T KM.0004594 12/06/2017 03/06/2017 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 5 1 174 GI-108T KM.0004595 25/01/2018 07/04/2016 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 5   174 GI-108T KM.0006395 11/05/2017 03/05/2017 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 4   174 GI-108T KM.0006396 03/10/2015 25/09/2015 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 31/03/2018     174 GI-108T KM.0010257 31/03/2018   31/03/2018 Tài liệu kho mượn Sách tặng

Powered by Koha