Tự học Internet trong 24 giờ (Record no. 3044)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00962nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105451.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 55000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể VN
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.67
Chỉ số ấn phẩm T550H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lữ Đức Hào
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tự học Internet trong 24 giờ
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) 24 bài học trong 24 giờ
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thống kê
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 552tr.
Khổ 20cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sách giúp các bạn tìm hiểu Internet từ đầu đến cuối, bao gồm cách nối kết với internet, gửi và nhận các thông báo email, khai thác Web, tìm các thông tin liên quan đến công việc, sở thích và cuộc sống của bạn trên Web...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tự học internet
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC) Tự học Internet trong 24 giờ
-- Nguyễn Bích Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 55000.00   004.67 T550H KM.0000676 06/09/2018 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha