Quản lý dự án xây dựng (Biểu ghi số 3046)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01173nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105451.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 78000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658
Chỉ số ấn phẩm QU105L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Văn Đáng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Quản lý dự án xây dựng
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Văn Đáng
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản có bổ sung theo những văn bản quy định mới nhất
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Tổng hợp Đồng Nai
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 697tr.
Khổ 20cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày cơ sở lí thuyết quản lí dự án xây dựng; các phương pháp tổ chức quản lí dự án, quản lí hợp đồng, lập kế hoạch và quản lí tiến độ thi công xây dựng, giám sát công trường, quản lí tài chính dự án, quản lí chất lượng, xử lí sự cố công trình ở Việt Nam và các văn bản pháp qui về quản lí công trình xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dự án
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kế hoạch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nguyễn Bích Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Giá bổ sung Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Giá thay thế
 Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04658 QU105LCho mượnSẵn sàngSẵn sàngKM.000201478000.00Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn156000.00
 Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04658 QU105LCho mượnSẵn sàngSẵn sàngKM.000201578000.00Sẵn sàng2014-09-042014-09-04Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn156000.00

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L