Cẩm nang Chat - Mesenger và cách tạo Email, Gmail, Blog trên Internet. (Record no. 3085)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00937nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105451.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 27000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111226b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.5
Chỉ số ấn phẩm C120N
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Công Bình
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cẩm nang Chat - Mesenger và cách tạo Email, Gmail, Blog trên Internet.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Hồng Đức
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 227tr.
Các đặc điểm vật lý khác minh họa
Khổ 18 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tủ sách tin học cho mọi người
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Hướng dẫn lập hòm thư Email, Gmail, trên Internet...Học nhanh cách sử dụng Yahoo, chat trên Internet hướng dẫn cách chat trên các chương trình. Hướng dẫn thiết kế nhanh một nhật ký điện tử - Blog.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chat
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Messenger
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Công Bình
Thuật ngữ liên quan biên soạn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 27000.00   005.5 C120N KM.0005416 04/09/2014 54000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 27000.00   005.5 C120N KM.0005417 04/09/2014 54000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha