Organizational behavior (Biểu ghi số 3098)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01378nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105452.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072879939
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
035 ## - Số quản lý của hệ thống
Số điều khiển hệ thống 9780072879933
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658
Chỉ số ấn phẩm O-434G
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng McShane, Steven Lattimore
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Organizational behavior
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) emerging realities for the workplace revolution
Thông tin trách nhiệm Steven L. McShane, Mary Ann Von Glinow
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxx, 690 p.
Các đặc điểm vật lý khác col. ill.
Khổ 27 cm
Tư liệu đi kèm 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 604-670) and indexes.
538 ## - Ghi chú về các chi tiết của hệ thống
Ghi chú về các chi tiết của hệ thống System requirements for accompanying CD-ROM: IBM PC or compatible; Microsoft Windows 98/2000; Macintosh: PowerPC processor, MAC OS9.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu chung về tổ chức hành vi. Phân tích hành vi cá nhân và quá trình phát triển hành vi con người. Những vấn đề về cá nhân hành vi con người trong một cộng đồng và quá trình tổ chức trong lĩnh vực văn hoá, trong quan hệ đồng nghiệp và động cơ nghề nghiệp
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Organizational behavior.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hành vi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tâm lí học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Von Glinow, Mary Ann Young
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung
2014-09-042014-09-04Sẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng LongSẵn sàngCho mượnSách ngoại văn Sẵn sàng658 O-434GĐại học Thăng LongNV.00007402014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L