Human resource management (Biểu ghi số 3124)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01284nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105452.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072987383
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120714b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.3
Chỉ số ấn phẩm H511A
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Human resource management
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) gaining a competitive advantage
Thông tin trách nhiệm Raymond A. Noe ... [et al.].
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 5th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, Mass
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxxiv, 749 p.
Các đặc điểm vật lý khác col. ill.
Khổ 26 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Various multi-media instructional aids are available to supplement the text.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu một số kiến thức về lĩnh vực quản lí nhân lực, trong đó bao gồm các chiến lược quản lí, cơ hội việc làm bình đẳng và an toàn, phân tích về kế hoạch làm việc, tuyển chọn và đào tạo nhân lực. Đánh giá và phát triển vấn đề quản lí nhân lực, tiền công và lợi ích của nhân công, quan hệ lao động...
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Personnel management
Phân mục địa lý United States.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nguồn nhân lực
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Noe, Raymond A.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Kho tài liệu
Đại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04658.3 H511A Sách ngoại vănNV.0003327Sẵn sàngSẵn sàngCho mượnKho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L