Nhà Trần trong văn hóa Việt Nam (Record no. 3138)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00819nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105452.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 42000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 121121b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.09
Chỉ số ấn phẩm NH100TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Bích Ngọc
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nhà Trần trong văn hóa Việt Nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thanh niên
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 278tr.
Khổ 19cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Văn hóa đời Trần, một chặng đường trong lịch sử văn hóa Việt nam, giới thiêuh con người đời Trần, các vị thánh đời Trần, các đền chùa lễ hội liên quan đến nhà Trần.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nhà Trần
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt nam
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 42000.00 3 1 398.09 NH100TR KM.0006852 14/09/2017 09/09/2017 84000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 42000.00 4   398.09 NH100TR KM.0006853 21/10/2016 13/10/2016 84000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha