Kế toán thương mại và dịch vụ (Biểu ghi số 3166)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01021nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105452.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 185000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120403b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 657
Chỉ số ấn phẩm K250T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Phú Giang
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Kế toán thương mại và dịch vụ
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Biên soạn theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Phú Giang
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Tài chính
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 760tr.
Các đặc điểm vật lý khác bảng
Khổ 27cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Hoạch toán nghiệp vụ hàng hoá thanh toán tiền hàng. Kế toán bán hàng, kế toán hàng tồn kho, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu... kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch vụ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kế toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thương mại
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Ngày ghi mượn cuối Trạng thái hư hỏng Giá bổ sung Không cho mượn Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Số lần gia hạn Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Giá thay thế
Đại học Thăng Long4KM.00064372014-09-04 Đại học Thăng Long657 K250T2019-04-01Sẵn sàng185000.00Cho mượn2019-05-07Tài liệu kho mượnKho mượn2014-09-042Sẵn sàngSẵn sàng370000.00
Đại học Thăng Long4KM.00064382014-09-04 Đại học Thăng Long657 K250T2017-12-09Sẵn sàng185000.00Cho mượn2018-02-26Tài liệu kho mượnKho mượn2014-09-041Sẵn sàngSẵn sàng370000.00

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L