Crafting and executing strategy (Biểu ghi số 3171)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01426nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105452.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072844485
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm CR102T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thompson, Arthur A.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Crafting and executing strategy
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) text and readings
Thông tin trách nhiệm Arthur A. Thompson, Jr., A.J. Strickland III, John E. Gamble
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 14th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
263 ## - Ngày xuất bản dự kiến
Ngày xuất bản dự kiến (theo kế hoạch) 1111
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang p. cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái niệm chung về chiến lược của các doanh nghiệp và lý giải tầm quan trọng của nó. Đưa ra 5 bước quản lý quá trình làm thủ công và phương pháp thực hiện. Giới thiệu những tiêu chuẩn công cụ mới sử dụng trong công nghiệp. Tìm kiếm những ưu điểm cạnh tranh của công ty; lựa chọn các chiến dịch ngoài nước để cạnh tranh trong 5 môi trường công nghiệp khác nhau,...
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business planning.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Strategic planning.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chiến lược
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kế hoạch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Gamble, John
Dạng đầy đủ hơn của tên (John E.)
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Strickland, A. J.
Dạng đầy đủ hơn của tên (Alonzo J.)
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Không cho mượn Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu
NV.00006732014-09-04Cho mượnĐại học Thăng LongSách ngoại vănSẵn sàng2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn 658.4 CR102TSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L