Customer service on the Internet (Record no. 3184)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01419nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105452.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471382582
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101210b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.8
Chỉ số ấn phẩm C521T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sterne, Jim
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Customer service on the Internet
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) building relationships, increasing loyalty, and staying competitive
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 351 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu về các dịch vụ khách hàng sử dụng mạng internet, cách tổ chức và quản lí các dịch vụ trên mạng; một số hình thức tiếp thị, khuyến khích sử dụng mạng; việc quản lí các mối quan hệ với khách hàng...
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Customer services
Phân mục chung Communication systems.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Internet marketing.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Internet.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ World Wide Web.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch vụ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạng máy tính
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/bios/wiley042/00028213.html">http://www.loc.gov/catdir/bios/wiley042/00028213.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/description/wiley034/00028213.html">http://www.loc.gov/catdir/description/wiley034/00028213.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of Contents
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/toc/onix05/00028213.html">http://www.loc.gov/catdir/toc/onix05/00028213.html</a>
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   658.8 C521T NV.0000546 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha