3500 địa chỉ Internet (Record no. 3203)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00829nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105453.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 53000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111221b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.67
Chỉ số ấn phẩm B100NGH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 3500 địa chỉ Internet
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thống kê
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 390tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung VN-GUIDE
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm 3500 địa chỉ Internet Việt Nam và Internet quốc tế chọn lọc về các lĩnh vực: Âm nhạc, ẩm thực, công nghệ thông tin, du lịch, giải trí, giáo dục đào tạo, khoa học kĩ thuật, khoa học xã hội, văn hoá xã hội, y học và sức khoẻ..
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Địa chỉ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Máy tính
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 53000.00 1 004.67 B100NGH KM.0005313 16/11/2016 09/11/2016 106000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 53000.00 1 004.67 B100NGH KM.0005314 22/09/2016 05/09/2016 106000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha