Tâm trạng của người mới về hưu (Biểu ghi số 321)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01154nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105426.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130504b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 155.67
Chỉ số ấn phẩm T120TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tâm trạng của người mới về hưu
Thông tin trách nhiệm Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành TP.HCM
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 241tr.
Khổ 21cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 228-240
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách mô tả thực trạng tâm trạng của người mới về hưu ở các khía cạnh khác nhau và những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tâm trạng đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về tâm trạng của những người mới về hưu, phát hiện những nét đặc thù của họ trong việc thích nghi với sự chuyển đổi giai đoạn lứa tuổi cũng như những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình này
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người cao tuổi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tâm lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tâm trạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Về hưu
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn

Biểu ghi này không có ĐKCB.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L