Academic encounters (Teacher's manual) (Biểu ghi số 3219)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01041nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105453.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521673709
Điều kiện mua được (thường là giá) 300000VND
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.2
Chỉ số ấn phẩm A101L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Williams, Jessica
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Academic encounters (Teacher's manual)
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) American Studies :Reading, Study Skills, and Writing
Thông tin trách nhiệm Jessica Williams
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 108p.
Khổ 25cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... The Academic Encounters series uses a sustained content approach to teach skills necessary for taking academic courses in English. The Teacher's Manual for this title contains general teaching guidelines for the course, task-by-task teaching suggestions, answers to all tasks, content quizzes, and content quiz answers.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Reading
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Writing
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng đọc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng nghe
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Ghi chú Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Giá thay thế Thư viện hiện tại
Sách ngoại văn428.2 A101LĐại học Thăng Long Sẵn sàng2013-06-492014-09-042014-09-04Cho mượnKho ngoại văn2014-09-04300000.00NV.0003370Sẵn sàngSẵn sàng600000.00Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L