Những hạt giống khoa học (Biểu ghi số 3221)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00920nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105453.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 17000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100106b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 153.1
Chỉ số ấn phẩm NH556H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Léna, Pierre
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Những hạt giống khoa học
Thông tin trách nhiệm Pierre Léna (ch.b); Đinh Ngọc Lân: Người dịch
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 215tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Viện sĩ Viện Hàn Lâm khoa học Pháp
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày các thí nghiệm, kiến thức khoa học, phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên hay phụ huynh học sinh truyền thụ lại cho học sinh và cho con em mình.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Khoa học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thí nghiệm
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đinh Ngọc Lân
Thuật ngữ liên quan Người dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Số lần gia hạn Giá thay thế Số lần ghi mượn Giá bổ sung
Sẵn sàngCho mượnSẵn sàngTài liệu kho mượnĐại học Thăng Long2017-11-24Sẵn sàng153.1 NH556HKho mượnKM.0000737 2014-09-042017-10-27Đại học Thăng Long2014-09-04134000.00117000.00

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L