Taking sides (Record no. 3228)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01569nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105453.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780078050015
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131102b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302
Chỉ số ấn phẩm T100K
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Finsterbusch, Kurt
Mục từ liên quan Selected, ed., introductions
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Taking sides
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Clashing views on social issues
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 16th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxvii, 401 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 23 cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... This volume presents current controversial issues surrounding current controversial issues in the field of sociology in a debate-style format designed to stimulate student interest and develop critical thinking skills. Sociology uses various methods of empirical investigation and critical analysis to develop and refine a body of knowledge about human social activity. For some sociologists, the goal is to apply such knowledge to the pursuit of social welfare, while for others it is to seek an understanding of how individuals are influenced by the social world we live in. This topic is framed with a general summary and introduction, and a postscript or challenge questions. This work features an annotated listing of selected World Wide Web sites and an online instructor's resource guide with testing material available.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Social issues
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hành vi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vấn đề
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 14/10/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   302 T100K NV.0003913 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2013-10-14
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   302 T100K NV.0003914 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2013-10-14

Powered by Koha