Chế độ mới về quản lý tài chính đầu tư và xây dựng (Biểu ghi số 3244)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00963nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105453.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 12000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100304b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 381
Chỉ số ấn phẩm CH250Đ
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Chế độ mới về quản lý tài chính đầu tư và xây dựng
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Các văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính và của Chính phủ
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Tài chính
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1996
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 207tr.
Các đặc điểm vật lý khác bảng
Khổ 27cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ tài chính
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các thông tư của Bộ tài chính về quản lý, cấp phát vốn đầu tư, hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư, quy hoạch, bảo hiểm, vay vốn... Các văn bản của Chính phủ về quản lý vốn đầu tư và xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn bản pháp qui
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát xây dựng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Giá bổ sung Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng 2018-09-18381 CH250ĐĐại học Thăng LongKho mượnKM.00030192014-09-04Sẵn sàngCho mượn12000.00Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàng24000.00Tài liệu kho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L