Operations management (Record no. 329)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01815nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105426.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073377841
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131029b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.5
Chỉ số ấn phẩm O400P
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Stevenson, William J.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Operations management
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 10th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxxii, 906 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. (chiefly col.)
Khổ 29 cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... [This text] surveys the field of operations in both the services and manufacturing sectors. Provides enhanced coverage from the strategies of designing a product or service, through the processes and systems of making and delivering the product, and controlling the operations. All the standard topics are covered with concepts and supporting examples, problems, cases, and appropriate current news clips and readings. [In the text, the author] highlights the very important role Operations plays in today's business world with concise coverage of concepts such as JIT, TQM, supply chain management with more thorough integration of services and increased use of real world examples. All basic quantitative techniques are presented, many in supplements that can be highlighted or bypassed depending on the course structure, and all are supported with step-by-step examples and solved problems, many including example solutions built into Excel spreadsheets.-http://www.bn.com [The text] is intended as an introduction to the field of operations management. It is suitable for both undergraduate and graduate students.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Production management
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Điều hành
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sản xuất
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 14/10/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   658.5 O400P NV.0003889 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2013-10-14
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   658.5 O400P NV.0003890 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2013-10-14

Powered by Koha