Microsoft Office excel 2007 (Record no. 332)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01211nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105426.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073294519
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073294513
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140815b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.75
Chỉ số ấn phẩm M301R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng O'Leary, Timothy J.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Microsoft Office excel 2007
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Microsoft Office 2007 Excel
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Brief ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxxi, (various pagings)
Các đặc điểm vật lý khác col. ill.
Khổ 27 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư The O'Leary series
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Part of the O'Leary Series , which gives students a basic understanding of computing concepts and builds the skills necessary to ensure that information technology is an advantage in whatever career they choose in life. This work is suitable for students to develop Microsoft Office application skills.
630 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất Microsoft Excel
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm Excel
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học văn phòng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng O'Leary, Linda I.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 25/06/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 06/09/2018 005.75 M301R NV.0004458 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2018-09-06

Powered by Koha