Introduction to law & paralegal studies (Biểu ghi số 3328)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01266nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105454.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073524638
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073524634
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120808b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 349.73
Chỉ số ấn phẩm I-312R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Scuderi, Connie Farrell.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Introduction to law & paralegal studies
Thông tin trách nhiệm Connie Farrell Scuderi.
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Introduction to law and paralegal studies
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 311 p.
Khổ 29 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư McGraw-Hill paralegal titles
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 287-291) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Scuderi’s Introduction to Law & Paralegal Studies teaches the basic skills paralegals will need when working in the field using pratical, uncomplicated approach. The material is directly applicable, providing an accurate sense of what paralegals do. The text provides basic coverage of the topics most important for a beginning paralegal student.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Law
Phân mục địa lý United States.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Legal assistants
Phân mục địa lý United States.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Pháp luật
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Bổ sung nhận chờ biên mục
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Kho tài liệu
2014-09-042014-09-042014-09-04Cho mượnĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long NV.0003263Sẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàng349.73 I-312RKho ngoại văn
2014-09-042014-09-042014-09-04Cho mượnĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long NV.0003264Sẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàng349.73 I-312RKho ngoại văn
2014-09-042014-09-042014-09-04Cho mượnĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long NV.0003265Sẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàng349.73 I-312RKho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L