Preparing a business plan for a start - up company/ Executive search & selection service (Biểu ghi số 3334)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00968nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105454.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120424b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658
Chỉ số ấn phẩm PR200P
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ta Thi Thu Ha
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Preparing a business plan for a start - up company/ Executive search & selection service
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Granduation paper
Thông tin trách nhiệm Student: Ta Thi Thu Ha ; Supervisor: Tran Doan Kim
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 65p.
Khổ 30cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Top title: ThangLong University - English department
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Biliography p.65
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Contents: Executive summary; Business description; Market analysis, marketing plan; service process; human resource plan; financial plan; risks analysis...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát A02193
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch vụ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếp thị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thị trường
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Tran Doan Kim
Thuật ngữ liên quan Supervisor
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Ngày bổ sung Nguồn phân loại Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu
2014-09-04 Khóa luận tốt nghiệp2014-09-04658 PR200PSẵn sàngKhông cho mượn2014-09-04Sẵn sàngLV.0001251Sẵn sàngĐại học Thăng LongKhóa luận tốt nghệpĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L