Wealth without a job (Biểu ghi số 3349)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01882nam a2200361 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105454.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471656453
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100616b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.1
Chỉ số ấn phẩm W200H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Laut, Phil.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Wealth without a job
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) the entrepreneur's guide to freedom and security beyond the 9 to 5 lifestyle
Thông tin trách nhiệm Phil Laut, Andy Fuehl
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang x, 278 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng Earning the income you want from work you love -- The old methods no longer work in today's economy -- What the global economy means to you -- The emotional dynamics of change -- Ingredients to effective change -- Your recovery from a good upbri
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Hướng dẫn giúp bạn thành công trong kinh doanh. Cách quyết định đúng đắn khi chọn một công việc kinh doanh thể hiện được giá trị và khơi gợi sự say mê của bạn. Hiểu được sự thay đổi cơ bản của nền kinh tế ngày nay . Phát hiện và học hỏi kinh nghiệm làm giàu từ người khác. Tạo thu nhập từ công việc mà bạn yêu thích...
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Entrepreneurship.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Job satisfaction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ New business enterprises.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Success in business.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thành công
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Fuehl, Andy
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1962-
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0616/2004002226-b.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/wiley042/2004002226.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents only
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0414/2004002226.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày ghi mượn cuối Đăng ký cá biệt Số lần ghi mượn Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Số lần gia hạn Ngày áp dụng giá thay thế
 NV.0000163 Đại học Thăng LongSách ngoại vănCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn Sẵn sàng658.1 W200H 2014-09-04
2017-10-10NV.00002531Đại học Thăng LongSách ngoại vănCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042018-01-09Sẵn sàngKho ngoại văn Sẵn sàng658.1 W200H32014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L