Consumers (Biểu ghi số 346)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01393nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105426.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0256133603
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.8
Chỉ số ấn phẩm C430S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Arnould, Eric J
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Consumers
Thông tin trách nhiệm Eric Arnould, Linda Price, George Zinkhan
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 1st ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xviii, 750 p.
Các đặc điểm vật lý khác col. ill.
Khổ 25 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and indexes.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái quát chung về hành vi ứng xử của người tiêu dùng. Phân tích vấn đề tiêu dùng trong cấu trúc nền kinh tế và xã hội Mỹ hiện nay. Lý giải nguyên nhân người tiêu thụ cần mua sản phẩm, những kinh nghiệm, kiến thức và những phản ứng của họ trong việc phân tích thị trường và tâm lý người tiêu dùng.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Consumer behavior.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hành vi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người tiêu dùng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thị hiếu
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Price, Linda.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Zinkhan, George M.
Dạng đầy đủ hơn của tên (George Martin)
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/mh021/00066436.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/mh021/00066436.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Không cho mượn Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Ngày ghi mượn cuối Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Số lần ghi mượn Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Số lần gia hạn Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Được ghi mượn
2014-09-04Đại học Thăng LongSách ngoại vănNV.0000620Cho mượn2014-09-04Sẵn sàng2018-09-102018-09-10Sẵn sàng2Kho ngoại văn658.8 C430S1Sẵn sàng Đại học Thăng Long2019-09-11

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L