How to language games to motivate students in learning English at secondary school (Record no. 3598)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01075nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105456.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120423b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 371.3
Chỉ số ấn phẩm H400W
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Truong Thi Thom
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính How to language games to motivate students in learning English at secondary school
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Graduation thesis
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 54p.
Khổ 30cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Top titles: Thanglong University - Department of English department
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Bibliography p.65
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Contents: Theoretical overview of using language games to motivate students in language English; Suvey on the situation of using languge games at secondary schools; How to apply language games dffectively on motivating students in learning English
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát A02238
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trò chơi
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Pham Hoang Uyen
Thuật ngữ liên quan Supervisors
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 04/09/2014   371.3 H400W LV.0001239 04/09/2014 04/09/2014 Khóa luận tốt nghệp

Powered by Koha