How to language games to motivate students in learning English at secondary school (Biểu ghi số 3598)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01075nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105456.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120423b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 371.3
Chỉ số ấn phẩm H400W
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Truong Thi Thom
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính How to language games to motivate students in learning English at secondary school
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Graduation thesis
Thông tin trách nhiệm Student: Truong Thi Thom ; Supervisors: Pham Hoang Uyen
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 54p.
Khổ 30cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Top titles: Thanglong University - Department of English department
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Bibliography p.65
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Contents: Theoretical overview of using language games to motivate students in language English; Suvey on the situation of using languge games at secondary schools; How to apply language games dffectively on motivating students in learning English
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát A02238
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trò chơi
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Pham Hoang Uyen
Thuật ngữ liên quan Supervisors
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu
2014-09-04Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long 371.3 H400W2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàngKhông cho mượnKhóa luận tốt nghệpLV.0001239Khóa luận tốt nghiệp2014-09-04Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L