World Bank lending for small enterprises, 1989-1993 (Biểu ghi số 3637)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00955nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123903.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0821335189
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.1
Chỉ số ấn phẩm W434L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Webster, Leila
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính World Bank lending for small enterprises, 1989-1993
Thông tin trách nhiệm Leila M. Webster, Randall Riopelle and Anne-Marie Chidzero.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington, D.C.
Tên nhà xuất bản, phát hành World Bank
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1996
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang ix, 128 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề World Bank technical paper
Số tập/ấn định về tính lặp lại (kế tiếp) no. 311
Chỉ số ISSN 0253-7494
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 123).
610 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc pháp nhân cấu thành mục từ World Bank.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Loans
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Small business
Phân mục chung Finance.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cho vay
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp nhỏ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngân hàng thế giới
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Chidzero, Anne-Marie
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Riopelle, Randall
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Kho tài liệu Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Không cho mượn
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.1 W434L2014-09-04Đại học Thăng LongKho ngoại vănSẵn sàng Đại học Thăng LongSách ngoại vănNV.0001666Cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L