Hải Phòng thành hoàng và lễ phẩm (Record no. 3696)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00834nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105457.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111201b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.597.35
Chỉ số ấn phẩm H103P
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ngô Đăng Lợi
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hải Phòng thành hoàng và lễ phẩm
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Dân Trí
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 290tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục tr: 288-289
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu về miền đất, con người, Thành hoàng và lễ phẩm dâng Thành hoàng tại Hải Phòng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hải Phòng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lễ phẩm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thành Hoàng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngô Đăng Lợi
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   398.597.35 H103P KM.0004662 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha