Việt Nam học (Record no. 37)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00988nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105423.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 120000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100323b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.7
Chỉ số ấn phẩm V308N
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Việt Nam học
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội 15-17.07.1998
Số của phần/mục trong tác phẩm T.4
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 473tr.
Các đặc điểm vật lý khác bảng
Khổ 29cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm các báo cáo nghiên cứu Việt Nam học trên các khía cạnh: phụ nữ, gia đình và dân số, đô thị và môi trường
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo quốc tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỷ yếu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bùi Thị Kim Quỳ
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đặng Nghiên Vạn
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Goodkind, Daniel
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trương Sĩ ánh
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 120000.00 1 959.7 V308N KM.0003687 18/06/2015 29/05/2015 240000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha