Nghệ thuật nói trước công chúng (Record no. 370)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00991nam a2200277 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105426.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091130b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 15000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc tlu
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808.5
Chỉ số ấn phẩm NGH250TH
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Laurent, Raymond De Saint
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nghệ thuật nói trước công chúng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hoá Thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 204tr.
Khổ 19cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Dùng cho tất cả mọi người
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu nghệ thuật nói trước công chúng: Chuẩn bị đề tài, viết, đọc, cử chỉ khi nói chuyện, âm điệu, nhịp điệu của giọng nói v.v...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Diễn thuyết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghệ thuật
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Minh Đạo
Thuật ngữ liên quan Người dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm Hảo
Thuật ngữ liên quan Hiệu đính
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 15000.00 6 808.5 NGH250TH KM.0000603 26/11/2020 13/11/2020 30000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha