Introduction to mass communication (Record no. 3723)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01384nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105457.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072998377
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302.23
Chỉ số ấn phẩm I-312R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Baran, Stanley J
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Introduction to mass communication
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) media literacy and culture
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Updated media enhanced 3rd ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxxvi,529, [42] p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.), col. maps
Khổ 26 cm
Tư liệu đi kèm 2 student CD-ROMs (4 3/4 in.)
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
538 ## - Ghi chú về các chi tiết của hệ thống
Ghi chú về các chi tiết của hệ thống System requirements for accompanying computer discs: For Windows and MacIntosh.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Những kiến thức về truyền thông đại chúng, văn hoá và truyền thông. Nhập môn truyền thông và văn hoá. Các ngành công nghiệp truyền thông: sách, báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet. Sự hỗ trợ của các ngành công nghiệp: quan hệ công chúng và quảng cáo. Văn hoá truyền thông trong kỷ nguyên thông tin.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Mass media and culture.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Mass media.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Media literacy.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông đại chúng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   302.23 I-312R NV.0000607 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha