Cambridge IELTS 3 (Biểu ghi số 3724)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00851nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105457.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 62000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm C104R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cambridge IELTS 3
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Examination papers from the University of Cambridge local examinations syndicate : With answers
Thông tin trách nhiệm Văn Hào trans., introduction
Tên của phần/mục trong tác phẩm Vol.3
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Từ điển Bách khoa
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 170p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. +CD
Khổ 24cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát IELTS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Văn Hào
Thuật ngữ liên quan Trans., introduction
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày ghi mượn cuối Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Giá bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Số lần gia hạn Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ghi chú Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Số lần ghi mượn Giá thay thế Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Ngày bổ sung Thư viện hiện tại
2015-09-04Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn2015-10-0162000.002014-09-041Tạm dừng lưu thôngKho thanh lýNgừng lưu thông 428 C104-IKM.00064751124000.00Sẵn sàngSẵn sàngKhông cho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long
2017-08-02Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn2017-12-0662000.002014-09-04 Sẵn sàngKho mượn 428 C104-IKM.00064762124000.00Sẵn sàngSẵn sàngCho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L