Practical Faster Reading (Biểu ghi số 3741)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00868nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180315201518.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 180000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm PR101F
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Mosback, Gerald
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Practical Faster Reading
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) : A course in reading and vocabulary for upper - intermediate and more advanced students
Thông tin trách nhiệm Gerald Mosback, Vivienne Mosback
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 120tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm các bài khoá với các chủ đề khác nhau giúp việc luyện tập ngữ pháp, kỹ năng đọc, mở rộng thêm vốn từ vựng...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Reading
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Mosback Vivienne
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Giá bổ sung Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Số lần gia hạn Ngày bổ sung Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Không cho mượn Nguồn phân loại Giá thay thế
180000.00Sẵn sàngSẵn sàng2017-10-12Sẵn sàngĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-0422014-09-042017-09-23Đại học Thăng Long3KM.0000410Kho mượn428 PR101FCho mượn 360000.00
180000.00Sẵn sàngSẵn sàng2016-11-05Sẵn sàngĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-0432014-09-042016-09-22Đại học Thăng Long1KM.0000411Kho mượn428 PR101FCho mượn 360000.00

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L