Practical Faster Reading (Biểu ghi số 3741)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00868nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180315201518.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 180000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm PR101F
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Mosback, Gerald
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Practical Faster Reading
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) : A course in reading and vocabulary for upper - intermediate and more advanced students
Thông tin trách nhiệm Gerald Mosback, Vivienne Mosback
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 120tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm các bài khoá với các chủ đề khác nhau giúp việc luyện tập ngữ pháp, kỹ năng đọc, mở rộng thêm vốn từ vựng...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Reading
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Mosback Vivienne
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Số lần ghi mượn Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Ngày ghi mượn cuối Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Số lần gia hạn Đăng ký cá biệt Giá bổ sung Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Giá thay thế Thư viện sở hữu
Sẵn sàng 32017-10-12Tài liệu kho mượnSẵn sàng2017-09-23Cho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-042KM.0000410180000.00Sẵn sàngKho mượn428 PR101F360000.00Đại học Thăng Long
Sẵn sàng 12016-11-05Tài liệu kho mượnSẵn sàng2016-09-22Cho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-043KM.0000411180000.00Sẵn sàngKho mượn428 PR101F360000.00Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L