Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội (Biểu ghi số 3780)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01273nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105457.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130926b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 370.959
Chỉ số ấn phẩm V115S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Văn Thịnh
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Văn Thịnh (chủ trì); Đinh Thanh Hiếu, Phùng Minh Hiếu (tuyển dịch, giới thiệu, chú giải)
Số của phần/mục trong tác phẩm Tập 2
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 699tr.
Khổ 24cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 699-702
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm những văn bài của các sĩ tử Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn. Giới thiệu về văn sách thi Đình từ quy thức, thể loại đến giá trị nội dung và bút pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hà Nội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiến sĩ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thi cử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trạng nguyên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đinh Thanh Hiếu
Thuật ngữ liên quan Tuyển dịch, giới thiệu, chú giải
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Thịnh
Thuật ngữ liên quan Chủ trì
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phùng Minh Hiếu
Thuật ngữ liên quan Tuyển dịch, giới thiệu, chú giải
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 24/09/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Ghi chú Kho tài liệu Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Không cho mượn Đăng ký cá biệt
2014-09-042013-09-24Kho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 2014-09-04Tài liệu kho mượn2014-09-04Sẵn sàng370.959 V115SĐại học Thăng LongCho mượnKM.0007185

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L