Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện việc tổ chức phân tích tài chính góp phần tăng cường công tác quản trị tài chính tại công ty dịch vụ kỹ thuật và NXK ( TECHSJMEX) (Biểu ghi số 3801)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00978nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150203105841.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110331b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 657
Chỉ số ấn phẩm NH561GI
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Thị Minh Nguyệt
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện việc tổ chức phân tích tài chính góp phần tăng cường công tác quản trị tài chính tại công ty dịch vụ kỹ thuật và NXK ( TECHSJMEX)
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Minh Nguyệt
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 69tr.
Khổ 29cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... ĐTTS ghi: Trường đại học dân lập Thăng Long - Khoa Quản lý chuyên nghành tài chính kế toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Luận văn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phân tích tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản trị tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng TS. Đinh Trọng Hanh
Thuật ngữ liên quan giáo viên hướng dẫn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Nguồn phân loại
ĐKCB
Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Thư viện hiện tại Không cho mượn Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu
2014-09-04657 NH561GI2014-09-04Khóa luận tốt nghệpSẵn sàng2014-09-04LV.0000107Sẵn sàngKhóa luận tốt nghiệpĐại học Thăng LongCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L