Tác động của các hiệp định WTO đối với các nước đang phát triển (Record no. 3816)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01012nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105458.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 45000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 382
Chỉ số ấn phẩm T101Đ
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tác động của các hiệp định WTO đối với các nước đang phát triển
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 254tr.
Khổ 30cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế; Ủy ban thương mại quốc gia Thụy Điển
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Phân tích tác động của từng Hiệp định của WTO đối với các nước đang phát triển để từ đó nêu bật những lợi ích mà các nước đang phát triển có thể thu thập được cũng như các thách thức có thể phải vượt qua.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thương mại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát WTO
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 45000.00   382 T101Đ KM.0003735 04/09/2014 90000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha