Portrait of traditional HaNoi the 1.000 year old City of the Dragon (Record no. 3879)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00694nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123907.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131001b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.731
Chỉ số ấn phẩm P400R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hữu Ngọc
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Portrait of traditional HaNoi the 1.000 year old City of the Dragon
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 248tr.
Các đặc điểm vật lý khác 28tr. ảnh
Khổ 24cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hà Nội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghệ thuật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- thủy
-- 24/9/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 1 959.731 P400R KM.0007214 16/11/2020 09/11/2020 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2013-09-24

Powered by Koha