Teachers' stories (Biểu ghi số 3888)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00964nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123907.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0787900486
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101230b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 920
Chỉ số ấn phẩm T200H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Jalongo, Mary Renck
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Teachers' stories
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) from personal narrative to professional insight
Thông tin trách nhiệm Mary Renck Jalongo, Joan P. Isenberg, with Gloria Gerbracht
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 1st ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành San Francisco
Tên nhà xuất bản, phát hành Jossey-Bass Publishers
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1995
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxxviii, 255 p.
Khổ 24 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề The Jossey-Bass education series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 219-250) and index.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Education
Phân mục chung Biographical methods.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Teaching
Phân mục chung Case studies.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Câu chuyện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Gerbracht, Gloria.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Isenberg, Joan P.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Không cho mượn Ký hiệu phân loại Số lần ghi mượn Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Ngày ghi mượn cuối Ngày bổ sung
NV.0000880Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongSẵn sàngSách ngoại vănCho mượn920 T200H1 Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-042017-09-19Kho ngoại văn2017-09-162014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L