Essentials of corporate performance measurement (Biểu ghi số 3909)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01405nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105459.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471203750
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101228b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm E206S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Friedlob, G. Thomas
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Essentials of corporate performance measurement
Thông tin trách nhiệm George T. Friedlob, Lydia L. F. Schleifer, Franklin J. Plewa, Jr.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang ix, 209 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 23 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề Essentials series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 197-198) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tìm hiểu những vấn đề về tái đầu tư. Phân tích một số trường hợp trong việc tái đầu tư và lý giải cách đánh giá các hoạt động đầu tư. Mô tả các cách phân tích lợi nhận bán hàng, giá cả, lợi tức và giá trị đầu tư. Định giá sự phát triển của tái đầu tư, công nghệ thông tin và công nghệ đầu tư,..
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Capital investments
Phân mục chung Evaluation.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Performance
Phân mục chung Measurement.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Rate of return.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tái đầu tư
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Plewa, Franklin James
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Schleifer, Lydia L. F.
Dạng đầy đủ hơn của tên (Lydia Lancaster Folger)
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Kho tài liệu Nguồn phân loại Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại
NV.00007832014-09-04Sẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-04Cho mượnKho ngoại văn 2014-09-04Sẵn sàng658.4 E206S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L