Financial vulnerability, spillover effects, and contagion (Biểu ghi số 3949)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00983nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123908.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0821342282
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 338.5
Chỉ số ấn phẩm F311A
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Perry, Guillermo.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Financial vulnerability, spillover effects, and contagion
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) lessons from the Asian crises for Latin America
Thông tin trách nhiệm Guillermo E. Perry and Daniel Lederman.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington, D.C.
Tên nhà xuất bản, phát hành World Bank
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1998
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang viii, 69 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề World Bank Latin American and Caribbean studies.
Tên của phần/mục của tác phẩm Viewpoints
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 69).
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Banks and banking
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Financial crises
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Fiscal policy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính sách tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Khủng hoảng tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngân hàng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lederman, Daniel
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu
Cho mượn2014-09-04Kho ngoại vănSách ngoại vănNV.00017082014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04 338.5 F311AĐại học Thăng LongSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L