Basic business communication (Biểu ghi số 3961)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01338nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105459.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072880023
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101203b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 651.7
Chỉ số ấn phẩm B100S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lesikar, Raymond Vincent
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Basic business communication
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) skills for empowering the internet generation
Thông tin trách nhiệm Raymond V. Lesikar, Marie E. Flatley
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 10th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxx, 606 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. (chiefly col.)
Khổ 28 cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 586-597) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu về truyền thông kinh doanh. Những nguyên tắc cơ bản của giao dịch viết trong kinh doanh. Kỹ năng viết báo cáo. Một số mẫu truyền thông kinh doanh. So sánh giữa các nền văn hoá, sự chính xác, công nghệ và nghiên cứu truyền thông kinh doanh.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business communication.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Commercial correspondence.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
Phân mục chung Business English.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thư tín
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thương mại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Flatley, Marie Elizabeth.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ngày ghi mượn cuối Kho tài liệu Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Số lần gia hạn Không cho mượn Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng
2014-09-04Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.00004832014-09-04Đại học Thăng Long  Kho ngoại vănSẵn sàng651.7 B100SĐại học Thăng Long Cho mượn Sẵn sàng
2014-09-04Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.00004842014-09-04Đại học Thăng Long  Kho ngoại vănSẵn sàng651.7 B100SĐại học Thăng Long Cho mượn Sẵn sàng
2014-09-04Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.00019382014-09-04Đại học Thăng Long  Kho ngoại vănSẵn sàng651.7 B100SĐại học Thăng Long Cho mượn Sẵn sàng
2017-12-29Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.00032232014-09-04Đại học Thăng Long 2017-12-29Kho ngoại vănSẵn sàng651.7 B100SĐại học Thăng Long Cho mượn1Sẵn sàng
2018-05-10Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.00032242014-09-04Đại học Thăng Long 2017-12-29Kho ngoại vănSẵn sàng651.7 B100SĐại học Thăng Long1Cho mượn1Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L