Essays in derivatives (Biểu ghi số 3967)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01187nam a2200349 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123909.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0470086254
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780470086254
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120721b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.64
Chỉ số ấn phẩm E206S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Chance, Don M.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Essays in derivatives
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) risk-transfer tools and topics made easy
Thông tin trách nhiệm Don M. Chance
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2nd ed., [New ed.]
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xviii, 414 p.
Khổ 24 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư [Wiley finance]
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Series from jacket.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng The structure of derivative markets -- A brief history of derivatives -- Why derivatives? -- Forward contracts and futures contracts -- Options -- Swaps -- Types of risks -- Interest rate derivatives : FRAs and options -- Interest rate derivativ
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Derivative securities.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Investments.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Risk management.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chứng khoán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Không cho mượn Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn Đại học Thăng Long2014-09-04332.64 E206SCho mượnNV.00027432014-09-04Sách ngoại vănĐại học Thăng Long
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn Đại học Thăng Long2014-09-04332.64 E206SCho mượnNV.00027442014-09-04Sách ngoại vănĐại học Thăng Long
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn Đại học Thăng Long2014-09-04332.64 E206SCho mượnNV.00027452014-09-04Sách ngoại vănĐại học Thăng Long
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn Đại học Thăng Long2014-09-04332.64 E206SCho mượnNV.00027462014-09-04Sách ngoại vănĐại học Thăng Long
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn Đại học Thăng Long2014-09-04332.64 E206SCho mượnNV.00027472014-09-04Sách ngoại vănĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L