Địa danh Khánh Hòa xưa và nay (Record no. 3977)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00796nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105459.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.597
Chỉ số ấn phẩm Đ301D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ngô Văn Ban
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Địa danh Khánh Hòa xưa và nay
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 627tr.
Khổ 21cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Lịch sử, văn hóa, con người, di tích danh lam thắng cảnh Khánh Hòa
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Địa lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Danh lam thắng cảnh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Khánh Hòa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nha Trang
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngô Văn Ban
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   398.597 Đ301D KM.0001226 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha