Enron (Biểu ghi số 4016)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01001nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105500.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471237604
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120721b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 333.79
Chỉ số ấn phẩm E203R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Fox, Loren.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Enron
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) the rise and fall
Thông tin trách nhiệm Loren Fox
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii, 370 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 315-355) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu lịch sử hình thành cùng những chặng đường phát triển của công ty năng lượng Enron - Mỹ. Các bước thăng trầm của công ty. Các thiết bị điện tử và năng lượng mà công ty sản xuất
610 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc pháp nhân cấu thành mục từ Enron Corp.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business failures
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Energy industries
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công ty Enron
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Năng lượng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu
Sẵn sàngSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng Long 333.79 E203RNV.0002862Sách ngoại vănĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-042014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L