Adjustment in Africa (Biểu ghi số 4028)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01098nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123910.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 019520994X
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101210b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 338.9
Chỉ số ấn phẩm ADJ521T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Adjustment in Africa
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) reforms, results, and the road ahead
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York, N.Y.
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1994
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 284 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề A World Bank policy research report
Chỉ số ISSN 1020-0851
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Published for the World Bank.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 275-284).
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Structural adjustment (Economic policy)
Phân mục địa lý Africa, Sub-Saharan.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cải cách
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Châu Phi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phát triển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tăng trưởng
710 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ World Bank.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0604/93047887-d.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents only
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0604/93047887-t.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Ngày bổ sung Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu
338.9 ADJ521TSẵn sàng2014-09-04Sách ngoại vănNV.0000553 2014-09-04Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnSẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L