Giai thoại đất Quảng (Record no. 4042)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01058nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220407104804.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.597
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hoàng Hương Việt
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giai thoại đất Quảng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học quốc gia Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 264tr.
Khổ 21cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục: tr.257-258
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Sưu tập những giai thoại được lưu truyền trong dân gian về học hành khoa cử, về tâm thế vì nước vì dân, về tài thao lược, thông minh, cương trực, về bài xích, chế giễu bọn sâu dân, mọt nước của những nhân vật nổi tiếng ở Quảng Nam, Đà Nẵng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Đà Nẵng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giai thoại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nhân vật lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quảng Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hoàng Hương Việt
Thuật ngữ xác định vai trò Tác giả
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 04/09/2014 398.597.52 GI103T KM.0001843 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha