Communicating in business (Student's book) (Biểu ghi số 409)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01281nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105427.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521549127
Điều kiện mua được (thường là giá) 325000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130227b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm C429M
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Simon Sweeney
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Communicating in business (Student's book)
Thông tin trách nhiệm Simon Sweeney
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Second Edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 174p.
Khổ 27cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Cambridge Professional English
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Communicating in Business is a short American English course for intermediate level students in or preparing for work who need to improve their communicative ability when socializing, telephoning, presenting, taking part in meetings and negotiating. Students analyze the requirements of the relevant communicative situation and are then given controlled and free stage practice to develop confidence, fluency, range and effectiveness. The second edition includes a Quick Communication Check in each unit and the material has been thoroughly updated with a greater focus on email communication.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Nguồn phân loại Giá thay thế Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Không cho mượn Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Ghi chú Thư viện hiện tại Giá bổ sung Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông
 650000.00428 C429M2014-09-042014-09-04NV.0003375Kho ngoại văn2014-09-04Cho mượnSách ngoại vănĐại học Thăng LongSẵn sàng2013-06-26Đại học Thăng Long325000.00Sẵn sàngSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L