Việc hôm nay chớ để ngày mai (Biểu ghi số 4140)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01041nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105501.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9876046504399
Điều kiện mua được (thường là giá) 49000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140225b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 155.5
Chỉ số ấn phẩm V303H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Templar, Richard
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Việc hôm nay chớ để ngày mai
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Đừng để sự trì hoãn làm hỏng mọi việc
Thông tin trách nhiệm Richard Templar; Ngọc Bình (dịch)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động xã hội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 203tr.
Khổ 20cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tác giả đưa ra những quy tức thực tiễn và dễ áp dụng, lồng ghép với các tình huống cụ thể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân nhằm giúp người đọc biết cách hoàn thành chỉn chu được mọi việc mà không mất quá nhiều thời gian.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sự trì hoãn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tính cách
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngọc Bình
Thuật ngữ liên quan Dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 02/01/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Giá bổ sung Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Giá thay thế Số lần gia hạn Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Ghi chú Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Kho tài liệu Thư viện hiện tại Ngày ghi mượn cuối Số lần ghi mượn Ngày bổ sung Không cho mượn
49000.00Tài liệu kho mượn2014-09-0498000.006Sẵn sàng155.5 V303HSẵn sàng2018-06-122014-01-02 Sẵn sàngKM.0007288Đại học Thăng LongKho mượnĐại học Thăng Long2018-06-05172014-09-04Cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L