廣西民居 (Record no. 4205)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00557nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123913.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 7536349262
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng chi
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140121b xxu||||| |||| 00| 0 chi d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 915.1
Chỉ số ấn phẩm 雷000翔
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 雷翔
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 廣西民居
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 南宁
Tên nhà xuất bản, phát hành 廣西民族出版社
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 231 页
Khổ 30 cm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách ảnh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 2/1/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   915.1 雷000翔 NV.0004097 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-01-02

Powered by Koha