Principles of auditing and other assurance services (Biểu ghi số 421)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01108nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105427.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072822732
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110316b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 657.45
Chỉ số ấn phẩm PR311C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Whittington, O.Ray
Ngày tháng (năm sinh, mất) gắn với tên riêng 1948
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Principles of auditing and other assurance services
Thông tin trách nhiệm O. Ray Whittington, Kurt Pany.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 14th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxvii, 763 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 26 cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Vai trò của hệ thống kiểm toán trong nền kinh tế Mỹ.Tiêu chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ pháp lý, tài liệu và chứng cứ kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, thanh tra nội bộ, xem xét thanh tra nội bộ trong môi trường công nghệ thông tin, mẫu kiểm toán, đầu tư tài chính và tiền mặt.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiểm toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lý thuyết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kurt Pany
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng O. Ray Whittington
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Số lần gia hạn Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Thư viện sở hữu Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Ngày ghi mượn cuối
Sách ngoại văn1NV.00018592015-08-31 Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng Long1657.45 PR311CĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04Sẵn sàng2014-09-042015-08-17

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L